HVEM ER VI?

ProCorp AS, etablert i 1992, er en uavhengig Corporate Finance-virksomhet med lokaler sentralt i Oslo. Våre medarbeidere kombinerer lang internasjonal, industriell og finansiell kompetanse til å bistå våre kunder med komplekse og svært konfidensielle situasjoner. For oss handler det om å skape, forvalte og realisere verdier.
nnnn

LES MER

HVA GJØR VI?

Vi tilbyr spesialiserte rådgivningstjenester innenfor fusjoner og fisjoner, kjøp og salg av virksomheter, operasjonell og finansiell restrukturering, strategi og forretningsutvikling, partnersøk, kapitalanskaffelse, verdivurderinger m.m. til våre kunder. Vi har en industriell innfallsvinkel til alt vi gjør og vi vet hva det handler om i praksis.

LES MER

HVEM BRUKER OSS?

Våre referanser viser et bredt spekter av selskaper av ulike størrelser innenfor forskjellige sektorer. Historisk har vi gjennomført transaksjoner innenfor energi, kraft, O&G, tradisjonell industri, eiendom, helsetjenester og kosttilskudd, teknologi, media og telekommunikasjon. Vårt hovedmål er å være en verdsatt langsiktig strategisk partner for våre kunder.

LES MER

REFERANSER

LES MER