Month: January 2023

Oppdrag:Finansiell og strategisk rådgivning til eierne ved salg av selskapet. Oppdragsgiver:Grundere og eier i Nordsveen Motpart:Midsona AB

Oppdrag:Salg av kundeportefølje til Norges Energi Oppdragsgiver:Shell Norge Motpart:Norges Energi

Oppdrag:Salg av Ementor Finland OY til KPY Oppdragsgiver:Ementor ASA Motpart:KPY

Oppdrag:Salg Laguna Produkter AS til Diplom-Is AS Oppdragsgiver:Diplom-IS AS Motpart:Laguna Produkter AS

Oppdrag:Corporate Finance-tjenester som innhenting av ny egenkapital, bistand og rådgivning ved utarbeidelse av presentasjonsmateriale samt presentere selskapet for relevante investorer. Oppdragsgiver:NPP AS

Oppdrag:Finansiell og strategisk rådgivning til eierne ved salg av selskapet. Oppdragsgiver:Gründer Motpart:Bringwell AB