Nordic Health

Oppdrag:
Finansiell rådgivning ved forberedelse og gjennomføring av salg (M&A) av Nordic Health AS.

Oppdragsgiver:
Aksjonærene i Nordic Health AS

Motpart:
Sana Pharma AS