VitOmega

Oppdrag:
Finansiell og strategisk rådgivning til eierne ved salg av selskapet.

Oppdragsgiver:
VitOmega AS

Motpart:
Vitae Lab AS