NaturaMed Pharma

Oppdrag:
Finansiell og strategisk rådgivning til eierne ved salg av selskapet.

Oppdragsgiver:
Gründer

Motpart:
Bringwell AB