Komplett

Oppdrag:
ProCorp var finansiell rådgiver i Komplett ASA sitt kjøp av aksjer i Ironstone Holding AS

Oppdragsgiver:
Komplett ASA

Motpart:
Ironstone Holding AS