Elektroimportøren

Oppdrag:
Blokkhandel

Motpart:
Herkules Capital

Oppdragsgiver:
EIP Holding AS