Kellox

Oppdrag:
ProCorp fungerte som eksklusiv finansiell rådgiver for 100 % av aksjonærene i AS Kellox i forbindelse med salget av Kellox til Peak Invest AS

Motpart:
Peak Invest AS

Oppdragsgiver:
AS Kellox