Month: September 2023

Oppdrag:ProCorp fungerte som eksklusiv finansiell rådgiver for 100 % av aksjonærene i AS Kellox i forbindelse med salget av Kellox til Peak Invest AS Motpart:Peak Invest AS Oppdragsgiver:AS Kellox