Med totalt 8 medarbeidere er vi store nok til å ha nødvendig spisskompetanse, men få nok til at DU er VIKTIG for oss!

MEDARBEIDERE

BERNT STILLUF KARLSEN

ARBEIDENDE STYREFORMANN

Stilluf startet hos ProCorp i 2000, og arbeider i hovedsak med kraft- og energi. Han har mer enn 40 års erfaring fra sentrale posisjoner i privat og offentlig næringsliv, hvor hovedfokus har vært industriell omstilling og håndtering av krevende finansielle situasjoner. Han har et bredt kontaktnett på industrielt og på politisk nivå i Norge, og et omfattende nettverk til nasjonale og internasjonale institusjonelle investorer. Han har hatt flere kommunale styreverv i Oslo, blant annet som styreleder for Oslo Havn KF (2000-2016) og Ruter AS (2006-2008 og 2012-2017), og har arbeidet med Corporate Finance hos Fondsfinans og vært CEO for blant annet Maritime Group (senere Aker Maritime) og Vard (senere NCL).

Stilluf er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen.

Interesser: Friluftsliv, politikk og samfunn

FREDRIK DRAKE

MANAGING PARTNER

Fredrik startet hos ProCorp i 2000, og arbeider med transaksjoner innenfor de fleste industrisegmenter. Han har mer enn 15 års erfaring fra Corporate Finance, transaksjoner og transaksjonsrelatert arbeid og har vært involvert i over 50 gjennomførte transaksjoner. I tillegg har han flere styreverv i Norske virksomheter og har tidligere arbeidet for Oslo børs.

Fredrik er utdannet siviløkonom fra Heriot-Watt University i Edinburgh, og er i tillegg Autorisert Finans Analytiker (AFA) fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen.

Interesser: Jakt og fiske, friluftsliv og gastronomi

ASBJØRN ØIJORD

PARTNER

Asbjørn startet hos ProCorp i 2002, og er ansvarlig for strategisk rådgivning. Han har lang erfaring fra strategi- og forretningsutviklingsprosesser på toppnivå for både norske og internasjonale selskaper. Hovedfokus har vært utfordrende snuoperasjoner, tilrettelegging og børsnotering av obligasjoner, verdivurderinger, kjøp og salg av selskaper, mm. Før Procorp var han blant annet ansvarlig for Strategi hos PricewaterhouseCoopers (PwC) og strategi & forretningsutvikling i InfoStream.

Asbjørn er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

Interesser: Golf og litteratur

PER WINGE

PARTNER

Per startet hos ProCorp i 2004, og arbeider i hovedsak med elektro, handel, helsekost og næringsmidler. Han har mer enn 35 års erfaring fra sentrale posisjoner i finanssektoren hvor han har hatt ansvaret for blant annet børsnoteringer, emisjoner, kjøp og salg av selskaper, finansiering og forretningsutvikling. Han har tidligere vært Corporate Finance-direktør i blant annet Fondspartner/ Moe Securities, Fiba Nordic Securities og Christiania Bank & Kredittkasse (senere Nordea Markets).

Per er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

Interesser: Engelske biler, hytte- og familieliv

THOMAS CHRISTENSEN

PARTNER

Thomas startet hos ProCorp i 2013, og arbeider i hovedsak med teknologi og venturekapital.  Han har mer enn 20 års erfaring fra sentrale posisjoner i Norske og internasjonale bedrifter, i tillegg til omfattende erfaring fra investerings- og rådgivningsvirksomheter. Han har lang fartstid innenfor Corporate Finance og har gjennomført over 40 M&A transaksjoner, børsnoteringer, gjeld- og egenkapitalfinansiering innenfor shipping og teknologi, både som finansdirektør og ekstern rådgiver. Han har også erfaring fra utfordrende snuoperasjoner gjennom styreverv i globale virksomheter. Tidligere har han vært finansdirektør for Hudson Marine Management (USA) og NetConnect, og både finansdirektør og administrerende direktør for Active 24.

Thomas er utdannet maskiningeniør fra Göteborgs tekniska institut, med en MBA fra Bedrifts-økonomisk Institutt (BI) i Oslo.

Interesser: Fotball, matlaging, samtidskunst og interiørdesign

JARL KJELDSTADLI

SENIOR RÅDGIVER

Jarl startet hos ProCorp i 2010 som kommunikasjonsansvarlig og er sentral i arbeidet med å utvikle og vedlikeholde relasjoner til eksisterende og nye investorer og eiere. Han har over 30 års nasjonal og internasjonal erfaring fra meglerbransjen og har et betydelig nettverk. Før han startet i ProCorp var han selvstendig PR-rådgiver, og har tidligere arbeidet innen shipping og media.

Interesser: Modellfly, golf og Den Norske Frimurerorden

TOR ODD BERNTSEN

SENIOR RÅDGIVER

Tor-Odd startet hos ProCorp i 2014, og arbeider i hovedsak med kraft- og energi.  Han har mer enn 40 års erfaring fra sentrale posisjoner i privat og offentlig næringsliv, samtidig som han har drevet egen konsulentvirksomhet med fokus på energirelaterte problemstillinger.  Han har tidligere vært direktør for energi i Orkla, ansvarlig for nye forretningsområder innen kraft hos Storebrand Kapitalforvaltning og sekretær for Olje- og energiministernes topplederforum for energinæringen.

Tor-Odd er sivilingeniør med doktorgrad i elektro fra Norges Tekniske Høgskole (senere Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU).

Interesser: Teologi, litteratur og snekring

TIRIL STILLUFDATTER KARLSEN

ANALYTIKER

Tiril startet hos ProCorp i 2016 som analytiker. Hun har tidligere jobbet som intern i selskapet. I dag sitter hun også som kommunestyre-representant og medlem av hovedutvalget for Barn og Unge i Bærum Kommune.

Tiril har mastergrad i International Business fra Copenhagen Business School (CBS), med utvekslingserfaring fra Fudan University (Fudan) i Shanghai, Kina, og Università Commerciale Luigi Bocconi (Bocconi) i Milano, Italia. Hennes masteroppgave omhandlet norske industribedrifters mulige inntreden til Iran, etter oppheving av sanksjonene.

Interesser: Friluftsliv, opplevelsesreiser og politikk

Vi er en uavhengig Corporate Finance rådgiver som kombinerer lang internasjonal, industriell og finansiell kompetanse til å bistå våre kunder!