Month: January 2022

Oppdrag:Finansiell og strategisk rådgivning som verdsettelse, kapitalstruktur og strategi. Oppdragsgiver:Watercircles Scandinavia

Oppdrag:Forberedte og gjennomførte salg av Global Medical Support til danske SOS International på oppdrag fra Norsk Luftambulanse. Oppdragsgiver:Norsk Luftambulanse

Oppdrag:Strategisk rådgivning ved bla. strategiutvikling og -implementering for å motvirke effekten av digitalisering. Bistand for å identifisere og forhandle frem avtaler med nye produktleverandører. Oppdragsgiver:Platekompaniet Holding AS

Oppdrag:Finansiell og strategisk rådgivning som kapitalinnhenting, verdsettelse, strategi, m.m. Oppdragsgiver:White Label Insurance AS (nå en del av Codan forsikring)

Oppdrag:Ulike finansielle og strategiske rådgivnings-oppdrag, over en lang tidsperiode. Oppdragsgiver:Akershus Energi AS

Oppdrag:Finansiell og strategisk rådgivning som verdivurdering mellom eierne, og tilhørende bistand mht. mål og taktikk. Oppdragsgiver:Sony Music Norway AS