Norsk Luftambulanse

Oppdrag:
Forberedte og gjennomførte salg av Global Medical Support til danske SOS International på oppdrag fra Norsk Luftambulanse.

Oppdragsgiver:
Norsk Luftambulanse