Fjordland

Oppdrag:
Corporate finance bistand i tilknytning til kjøp av tre mindre selskaper.

Oppdragsgiver:
Fjordland AS