Nordic Sales Group

Oppdrag:
Finansiell og strategisk rådgivning til eierne ved salg (M&A) av selskapet til Svenske Ferrosan (var på den tiden eid av Altor.)

Oppdragsgiver:
Selgende aksjonærer

Motpart:
Ferrosan Consumer Health (Altor AB)