K. Kværner

Oppdrag:
Forberedte og gjennomførte salg av K. Kværner AS til Stangeskovene, på  rådgivningsoppdrag fra aksjonærene.

Oppdragsgiver:
Aksjonærene i K. Kværner AS

Motpart:
Stangeskovene AS