Vanpee

Oppdrag:
Finansiell og strategisk rådgivning i ved forbereding og gjennomføring av salg av Vanpee AS og Vanpee AB.

Oppdragsgiver:
Calista Holding AS

Motpart:
Lagercrantz Group AB