Mosk Holding

Oppdrag:
Finansiell og strategisk rådgiving i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av salg av selskapet til Azets.

Oppdragsgiver:
Mosk Holding AS

Motpart:
Azets