Basefarm

Oppdrag:
Bistand til Basefarm over mange år, herunder utarbeidelse av årlige verdsettelser, evaluering og gjennomføring av oppkjøp og til sist salg (M&A) av selskapet til oppkjøpsfondet Reiten & Co.

Oppdragsgiver:
Basefarm AS & Schibsted ASA

Motpart:
Reiten & Co