Diplom-Is

Oppdrag:
Rådgivning i forbindelse med kjøp (M&A) av Isdalen; utarbeidelse av beslutningsmateriell til konsernledelsen i Tine S.A., samt deltakelse i forhandlinger og bistand i utarbeidelse av avtale mellom partene.

Oppdragsgiver:
Diplom-is

Motpart:
Isdalen  AS