Nordsveen

Oppdrag:
Finansiell og strategisk rådgivning til eierne ved salg av selskapet.

Oppdragsgiver:
Grundere og eier i Nordsveen

Motpart:
Midsona AB