Month: January 2023

Oppdrag:Finansiell og strategisk rådgivning til eierne ved salg av selskapet. Oppdragsgiver:VitOmega AS Motpart:Vitae Lab AS

Oppdrag:Introdusere og realisere ideen om hvorfor et samarbeid på tvers av markedskanal kan skape verdi for begge parter. Resultat: Samarbeid mellom The Body Shop og Apotek 1 kjeden Oppdragsgiver:Pocos Gruppen AS

Oppdrag:Rådgivning i forbindelse med kjøp (M&A) av Isdalen; utarbeidelse av beslutningsmateriell til konsernledelsen i Tine S.A., samt deltakelse i forhandlinger og bistand i utarbeidelse av avtale mellom partene. Oppdragsgiver:Diplom-is Motpart:Isdalen  AS

Oppdrag:Bistand til Basefarm over mange år, herunder utarbeidelse av årlige verdsettelser, evaluering og gjennomføring av oppkjøp og til sist salg (M&A) av selskapet til oppkjøpsfondet Reiten & Co. Oppdragsgiver:Basefarm AS & Schibsted ASA Motpart:Reiten & Co

Oppdrag:Skreddersydd finansiell rådgivning  og bistand i forbindelse med oppkapitalisering av CrayoNano AS. Oppdragsgiver:CrayoNano AS.

Oppdrag:Vi har arbeidet med Energiselskapet Buskerud over flere år, og har bistått  med  Corporate Finance-tjenester gjennom bla. fusjoner, årlig verdivurdering, obligasjonslån, m.m. Oppdragsgiver:Energiselskapet Buskerud AS