Month: January 2023

Oppdrag:Rådgivning og bistand i utforming av en «masterplan» til Oslo Airport City over en treårsperiode, samt innhenting av ekstern kapital i samarbeid med Clarkson Platou. Oppdragsgiver:Gardermoen Utvikling AS

Oppdrag:Finansiell rådgivning til Basefarm i forbindelse med salg(M&A) av selskapet til Schibsted. Oppdragsgiver:Basefarm AS Motpart:Schibsted ASA

Oppdrag:Løpende Corporate Finance bistand til Hunton Fiber AS og selskapets aksjonærer i tilknytning til salg av virksomhet (M&A), evaluering og gjennomføring av oppkjøp og evaluering av nye investeringsprosjekter. Oppdragsgiver:Hunton Fiber AS og Skog Holding AS

Oppdrag:Strategisk rådgivning og bistand i tilknytning til kjøp  (M&A) av selskap. Oppdragsgiver:Raise Gruppen

Oppdrag:Rådgivning og bistand til Tine og deres datterselskaper, herunder tilrettelegging for salg (M&A) av Diplom- Is, bistand knyttet til Fjordland’s kjøp av virksomhet, rådgivning i tilknytning til mulig reorganisering, m.m. Oppdragsgiver:Tine SA, Fjordland AS, Diplom-Is AS

Oppdrag:Corporate finance bistand i tilknytning til kjøp av tre mindre selskaper. Oppdragsgiver:Fjordland AS