Lyse Energi

Oppdrag:
Finansiell og strategisk rådgivning i utviklingen av Skangass over en 4 års periode; fra bygging av fabrikk, via utvikling og investering i distribusjon, til salg (M&A) av majoritetsandel i deler av virksomheten til finske Gasum Oy.

Oppdragsgiver:
Lyse Energi AS

Motpart:
Gasum Oy