Oris Dental

Oppdrag:
Finansiell rådgivning i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av salg.

Oppdragsgiver:
Oris Dental Poroteket AS

Motpart:
Art in Dent AS