Huddlestock

Oppdrag:
Børsnotering på Euronext Growth

Oppdragsgiver:
Komplett ASA

Motpart:
Huddlestock Fintech AS