Nortronic

Oppdrag:
Salg av Nortronic AS til Indutrade AB

Oppdragsgiver:
Nortronic AS

Motpart:
Indutrade AB