Month: February 2023

Oppdrag:Børsnotering på Euronext Growth Oppdragsgiver:Komplett ASA Motpart:Huddlestock Fintech AS

Oppdrag:Finansiell rådgivning i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av salg. Oppdragsgiver:KAMIC Group AB Motpart:Imatech Holding AS

Oppdrag:Finansiell rådgivning i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av salg. Oppdragsgiver:Oris Dental Poroteket AS Motpart:Art in Dent AS

Oppdrag:Finansiell og strategisk rådgivning i utviklingen av Skangass over en 4 års periode; fra bygging av fabrikk, via utvikling og investering i distribusjon, til salg (M&A) av majoritetsandel i deler av virksomheten til finske Gasum Oy. Oppdragsgiver:Lyse Energi AS Motpart:Gasum Oy