Month: September 2023

Oppdrag:ProCorp var finansiell rådgiver til Indental og deres aksjonærer Motpart:Triton AS / Unident AS Oppdragsgiver:Indental AS

Oppdrag:ProCorp var finansiell rådgiver for Smedstuen AS ved salg av Smedstuen til Nyhamn AS Motpart:Nyhamn AS Oppdragsgiver:Smedstuen AS

Oppdrag:ProCorp fungerte som eksklusiv finansiell rådgiver for 100 % av aksjonærene i AS Kellox i forbindelse med salget av Kellox til Peak Invest AS Motpart:Peak Invest AS Oppdragsgiver:AS Kellox

Oppdrag: ProCorp var strategisk rådgiver for Åpent Bakeri AS Oppdragsgiver:Åpent Bakeri AS

Oppdrag: ProCorp var strategisk rådgiver for Åpent Bakeri AS Oppdragsgiver:Åpent Bakeri AS