Month: October 2023

Oppdrag: ProCorp var finansiell rådgiver til Båthuset Slependen AS og deres aksjonærer ved salg av Båhuset Slependen AS til Norway Marine Supply AS Oppdragsgiver: Båthuset Slependen AS Motpart: Norway Marine Supply AS  

Oppdrag:ProCorp var finansiell rådgiver til Skadevekk Holding AS og deres aksjonærer ved salg av aksjer i Skadevekk Holding til Cary Group Motpart:Cary Group Oppdragsgiver:Skadevekk Holding AS