Skadevekk Holding

Oppdrag:
ProCorp var finansiell rådgiver til Skadevekk Holding AS og deres aksjonærer ved salg av aksjer i Skadevekk Holding til Cary Group

Motpart:
Cary Group

Oppdragsgiver:
Skadevekk Holding AS