Author: procorp

Oppdrag: ProCorp var finansiell rådgiver til Båthuset Slependen AS og deres aksjonærer ved salg av Båhuset Slependen AS til Norway Marine Supply AS Oppdragsgiver: Båthuset Slependen AS Motpart: Norway Marine Supply AS  

Oppdrag:ProCorp var finansiell rådgiver til Skadevekk Holding AS og deres aksjonærer ved salg av aksjer i Skadevekk Holding til Cary Group Motpart:Cary Group Oppdragsgiver:Skadevekk Holding AS

Oppdrag:ProCorp var finansiell rådgiver til Indental og deres aksjonærer Motpart:Triton AS / Unident AS Oppdragsgiver:Indental AS

Oppdrag:ProCorp var finansiell rådgiver for Smedstuen AS ved salg av Smedstuen til Nyhamn AS Motpart:Nyhamn AS Oppdragsgiver:Smedstuen AS

Oppdrag:ProCorp fungerte som eksklusiv finansiell rådgiver for 100 % av aksjonærene i AS Kellox i forbindelse med salget av Kellox til Peak Invest AS Motpart:Peak Invest AS Oppdragsgiver:AS Kellox

Oppdrag: ProCorp var strategisk rådgiver for Åpent Bakeri AS Oppdragsgiver:Åpent Bakeri AS