Hvem er vi?

ProCorp AS er en uavhengig investeringsbank etablert i 1992 med lokaler sentralt i Oslo. Vi tilbyr et fullt spekter av transaksjonsrådgivning, herunder M&A, egenkapitalplasseringer og obligasjonslån, til små- og mellomstore bedrifter. ProCorp kombinerer lang industriell- og finansiell erfaring og kompetanse for å bistå sine kunder med å skape, forvalte og realisere verdier.

Les mer om oss

Hva gjør vi?

Vi tilbyr skreddersydd Corporate Finance rådgivning om fusjoner, fisjoner, kjøp eller salg av virksomheter (M&A). Vi kan og tilby rådgivning strukturering og plassering av både obligasjoner og egenkapital. Som et ledd i vår rådgivning kan vi og utføre oppdrag som omhandler operasjonell og finansiell restrukturering, strategi og forretningsutvikling, partnersøk, verdivurderinger mm. Vi er en uavhengig finansiell og strategisk rådgiver som har en industriell innfallsvinkel til alt vi gjør, og vi vet hva det handler om i praksis.

Se våre tjenester

Hvem bruker oss?

Våre referanser viser et bredt spekter av selskaper av ulike størrelser innenfor forskjellige sektorer, med hovedfokus på små og mellomstore bedrifter (SMB). Historisk har vi gjennomført transaksjoner innenfor energi, kraft, O&G, tradisjonell industri, eiendom, helsetjenester og kosttilskudd, teknologi, media og telekommunikasjon. Vårt hovedmål er å være en verdsatt langsiktig strategisk partner for våre kunder.

Se våre transaksjoner

UTVALGTE TRANSAKSJONER OG ANDRE REFERANSER

Se alle våre transaksjoner