“Med våre medarbeidere er vi store nok til å ha nødvendig spisskompetanse og få nok til at DU er VIKTIG for oss!”

MEDARBEIDERE

TOR ODD BERNTSEN

SENIOR ADVISOR

Tor-Odd startet hos ProCorp i 2014, og arbeider i hovedsak med kraft- og energi. Han har mer enn 40 års erfaring fra sentrale posisjoner i privat og offentlig næringsliv, samtidig som han har drevet egen konsulentvirksomhet med fokus på energirelaterte problemstillinger. Han har tidligere vært direktør for energi i Orkla, ansvarlig for nye forretningsområder innen kraft hos Storebrand Kapitalforvaltning og sekretær for Olje- og energiministernes topplederforum for energinæringen.

Tor-Odd er sivilingeniør med doktorgrad i elektro fra Norges Tekniske Høgskole (senere Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU).

CAMILLA HELGESEN

COMPLIANCE OFFICER

Camilla startet hos ProCorp i desember 2019 som Compliance officer. Fra tidligere har Camilla jobbet 5 år i et skandinavisk verdipapirforetak med hovedansvar for emisjoner i oppgjørsavdelingen samt sentralt i administrasjonen. Camilla har også jobbet flere år som lærer.

FREDRIK DRAKE

HEAD OF M&A

Fredrik startet hos ProCorp i 2000, og arbeider med transaksjoner innenfor de fleste industrisegmenter. Han har mer enn 15 års erfaring fra Corporate Finance, transaksjoner og transaksjonsrelatert arbeid og har vært involvert i over 50 gjennomførte transaksjoner. I tillegg har han flere styreverv i Norske virksomheter og har tidligere arbeidet for Oslo børs.

Fredrik er utdannet siviløkonom fra Heriot-Watt University i Edinburgh, og er i tillegg Autorisert Finans Analytiker (AFA) fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen.

 

STIAN BORGEN THYNESS

PARTNER

Stian startet hos ProCorp i 2019, og har nesten 10 års erfaring med M&A, strategi- og forretningsutvikling og oppkapitalisering av bedrifter i inn- og utland. Stian har sin spesialkompetanse innen rådgivning for små og mellomstore private bedrifter (SMB) som står ovenfor komplekse situasjoner og svært betydningsfulle valg.

Før Stian kom til ProCorp var han Senior Manager i Deal Advisory (M&A) i KPMG. Tidligere han han jobbet for ABG Sundal Collier og M&O Partners.

Stian er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og er i tillegg Autorisert Finans Analytiker (AFA) fra Norges Handelshøyskole (NHH) med en MBA i finans.

ALEXANDER ÅBYHOLM

HEAD OF SPECIAL OPPORTUNITIES

Alexander startet hos Procorp i September 2018 og leder vår Corporate Finance virksomhet. Han har mer enn 25 års erfaring fra ledende stillinger i Nordea (Oslo og New York), Swedbank (First Securities) og Danske Bank. Alexander har jobbet med de fleste sektorer både innen M&A, restruktureringer, emisjoner, børsnoteringer og strategisk rådgivning.

Alexander er Siviløkonom fra NHH.

 

 

KRIS GRAM

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Kris startet hos ProCorp i januar 2020 og er Faktisk Leder av vår virksomhet. Han har over 20 års erfaring fra finansmarkeder og som strategisk rådgiver. Han har tidligere vært Partner i Pareto Securities AS, og har lang erfaring med både gjeld- og egenkapitaltransaksjoner for selskaper i Norge, Storbritannia, Kanada og Australia, og han har vært rådgiver for en rekke selskaper innen gruveindustrien, samt olje/offshore, shipping og eiendom.

Kris er utdannet som Siviløkonom  fra University of St Andrews.

THOMAS CHRISTENSEN

CHAIRMAN

Thomas startet hos ProCorp i 2013.  Han har mer enn 20 års erfaring fra sentrale posisjoner i næringslivet, i tillegg til omfattende erfaring fra investerings- og rådgivningsvirksomheter. Har gjennomført over 40 M&A transaksjoner, børsnoteringer, gjeld- og egenkapital-finansiering innenfor shipping og teknologi, både som finansdirektør og ekstern rådgiver. Han har også erfaring fra utfordrende snuoperasjoner gjennom styreverv i globale virksomheter. Tidligere har han vært finansdirektør for Hudson Marine Management (USA) og NetConnect, og både finansdirektør og administrerende direktør for Active 24.

Thomas er utdannet maskiningeniør fra Göteborgs tekniska institut, med en MBA fra Bedrifts-økonomisk Institutt (BI) i Oslo.

ADVISORY BOARD

BERNT STILLUF KARLSEN

 

Stilluf startet hos ProCorp i 2000, og arbeider i hovedsak med kraft- og energi. Han har mer enn 40 års erfaring fra sentrale posisjoner i privat og offentlig næringsliv, hvor hovedfokus har vært industriell omstilling og håndtering av krevende finansielle situasjoner. Han har et bredt kontaktnett på industrielt og på politisk nivå i Norge, og et omfattende nettverk til nasjonale og internasjonale institusjonelle investorer. Han har hatt flere kommunale styreverv i Oslo, blant annet som styreleder for Oslo Havn KF (2000-2016) og Ruter AS (2006-2008 og 2012-2017), og har arbeidet med Corporate Finance hos Fondsfinans og vært CEO for blant annet Maritime Group (senere Aker Maritime) og Vard (senere NCL).

Stilluf er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen.

“Vi er en uavhengig Corporate Finance rådgiver som kombinerer lang internasjonal, industriell og finansiell kompetanse til å bistå våre kunder!”