Transactions

We have worked with a number of exciting customers over the years. The goals and challenges may be different, but one thing is common for all our customers – they have clear objectives and clear requirements. It makes our everyday life exciting and ensures that we always do our best to meet expectations.

Båthuset Slependen AS

Oppdrag:
ProCorp var finansiell rådgiver til Båthuset Slependen AS og deres aksjonærer ved salg av Båhuset Slependen AS til Norway Marine Supply AS

Oppdragsgiver:
Båthuset Slependen AS

Motpart:
Norway Marine Supply AS

 

Skadevekk Holding

Oppdrag:
ProCorp var finansiell rådgiver til Skadevekk Holding AS og deres aksjonærer ved salg av aksjer i Skadevekk Holding til Cary Group

Motpart:
Cary Group

Oppdragsgiver:
Skadevekk Holding AS

Indental

Oppdrag:
ProCorp var finansiell rådgiver til Indental og deres aksjonærer

Motpart:
Triton AS / Unident AS

Oppdragsgiver:
Indental AS

Smedstuen

Oppdrag:
ProCorp var finansiell rådgiver for Smedstuen AS ved salg av Smedstuen til Nyhamn AS

Motpart:
Nyhamn AS

Oppdragsgiver:
Smedstuen AS

Kellox

Oppdrag:
ProCorp fungerte som eksklusiv finansiell rådgiver for 100 % av aksjonærene i AS Kellox i forbindelse med salget av Kellox til Peak Invest AS

Motpart:
Peak Invest AS

Oppdragsgiver:
AS Kellox

Åpent Bakeri

Oppdrag:
ProCorp var strategisk rådgiver for Åpent Bakeri AS

Oppdragsgiver:
Åpent Bakeri AS

Elektroimportøren

Oppdrag:
Blokkhandel

Motpart:
Herkules Capital

Oppdragsgiver:
EIP Holding AS

Care Companies

Oppdrag:
ProCorp var finansiell rådgiver til selger, Care Companies AS, ved salg av Bergen Renhold AS, Bergen Renhold Øst AS og Bergen Vedlikeholds Partner AS til 4Service Gruppen AS.

Oppdragsgiver:
Care Companies AS

Motpart:
4Service Gruppen AS / Norvestor Equity

Komplett

Oppdrag:
ProCorp var finansiell rådgiver i Komplett ASA sitt kjøp av aksjer i Ironstone Holding AS

Oppdragsgiver:
Komplett ASA

Motpart:
Ironstone Holding AS

Oxum Containerservice

Oppdrag:
Salg Oxum Containerservice AS til Franzefoss Gjenvinning AS

Oppdragsgiver:
Oxum Containerservice AS

Motpart:
Franzefoss Gjennvinning AS

NorDesign

Oppdrag:
Salg av NorDesign AS til Lifco AB

Oppdragsgiver:
Lifco AB

Motpart:
NorDesign AS

Basefarm

Oppdrag:
Salg av TeleComputing IS AS til Basefarm AS

Oppdragsgiver:
Basefarm AS

Motpart:
TeleComputing IS AS

Gobi

Oppdrag:
Strategisk og finansiell rådgivning

Oppdragsgiver:
Gobi AS

Water Linked

Oppdrag:
Private placement

Oppdragsgiver:
Water Linked AS

Motpart:
Equinor & Invevstinor

Lunsj.no

Oppdrag:
Salg av Lunsj.no AS til Handelshuset Alimentum AS

Oppdragsgiver:
Lunsj.no AS

Motpart:
Handelshuset Alimentum AS

Ringalm

Oppdrag:
Salg av Ringalm AS til Almenningsaga, Viken Skog og Borregaard

Oppdragsgiver:
Ringalm AS

Motpart:
Almenningsaga, Viken Skog og Borregaard

Moss Automasjon

Oppdrag:
Salg av Moss Automation AS til KAMIC Group AB

Oppdragsgiver:
Moss Automation AS

Motpart:
KAMIC Group AB

Nortronic

Oppdrag:
Salg av Nortronic AS til Indutrade AB

Oppdragsgiver:
Nortronic AS

Motpart:
Indutrade AB

Dentinor

Oppdrag:
Salg av Dentinor AS til Oris Dental AS

Oppdragsgiver:
Dentinor AS

Motpart:
Oris Dental AS

Flak & Palby Marine

Oppdrag:
Fusjon mellom Flak AS, Palby Marine A/S & Nautec AB

Oppdragsgiver:
Flak AS & Palby Marine A/S

Motpart:
Nautec AB

Share Control

Oppdrag:
Fiansiell rådgiver for Share Control AS

Oppdragsgiver:
Share Control AS

Keystone

Oppdrag:
Salg av aksjepost til Viking Venture AS

Oppdragsgiver:
Aksjonærer i KAS AS

Motpart:
Viking Venture AS

Huddlestock

Oppdrag:
Børsnotering på Euronext Growth

Oppdragsgiver:
Komplett ASA

Motpart:
Huddlestock Fintech AS

Eltavler

Oppdrag:
Finansiell rådgivning i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av salg.

Oppdragsgiver:
KAMIC Group AB

Motpart:
Imatech Holding AS

Oris Dental

Oppdrag:
Finansiell rådgivning i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av salg.

Oppdragsgiver:
Oris Dental Poroteket AS

Motpart:
Art in Dent AS

Lyse Energi

Oppdrag:
Finansiell og strategisk rådgivning i utviklingen av Skangass over en 4 års periode; fra bygging av fabrikk, via utvikling og investering i distribusjon, til salg (M&A) av majoritetsandel i deler av virksomheten til finske Gasum Oy.

Oppdragsgiver:
Lyse Energi AS

Motpart:
Gasum Oy

Nordsveen

Oppdrag:
Finansiell og strategisk rådgivning til eierne ved salg av selskapet.

Oppdragsgiver:
Grundere og eier i Nordsveen

Motpart:
Midsona AB

Shell Norge

Oppdrag:
Salg av kundeportefølje til Norges Energi

Oppdragsgiver:
Shell Norge

Motpart:
Norges Energi

Ementor

Oppdrag:
Salg av Ementor Finland OY til KPY

Oppdragsgiver:
Ementor ASA

Motpart:
KPY

Diplom-Is

Oppdrag:
Salg Laguna Produkter AS til Diplom-Is AS

Oppdragsgiver:
Diplom-IS AS

Motpart:
Laguna Produkter AS

Nuclear

Oppdrag:
Corporate Finance-tjenester som innhenting av ny egenkapital, bistand og rådgivning ved utarbeidelse av presentasjonsmateriale samt presentere selskapet for relevante investorer.

Oppdragsgiver:
NPP AS

NaturaMed Pharma

Oppdrag:
Finansiell og strategisk rådgivning til eierne ved salg av selskapet.

Oppdragsgiver:
Gründer

Motpart:
Bringwell AB

VitOmega

Oppdrag:
Finansiell og strategisk rådgivning til eierne ved salg av selskapet.

Oppdragsgiver:
VitOmega AS

Motpart:
Vitae Lab AS

The Body Shop/Apotek 1

Oppdrag:
Introdusere og realisere ideen om hvorfor et samarbeid på tvers av markedskanal kan skape verdi for begge parter. Resultat: Samarbeid mellom The Body Shop og Apotek 1 kjeden

Oppdragsgiver:
Pocos Gruppen AS

Diplom-Is

Oppdrag:
Rådgivning i forbindelse med kjøp (M&A) av Isdalen; utarbeidelse av beslutningsmateriell til konsernledelsen i Tine S.A., samt deltakelse i forhandlinger og bistand i utarbeidelse av avtale mellom partene.

Oppdragsgiver:
Diplom-is

Motpart:
Isdalen  AS

Basefarm

Oppdrag:
Bistand til Basefarm over mange år, herunder utarbeidelse av årlige verdsettelser, evaluering og gjennomføring av oppkjøp og til sist salg (M&A) av selskapet til oppkjøpsfondet Reiten & Co.

Oppdragsgiver:
Basefarm AS & Schibsted ASA

Motpart:
Reiten & Co

CrayoNano

Oppdrag:
Skreddersydd finansiell rådgivning  og bistand i forbindelse med oppkapitalisering av CrayoNano AS.

Oppdragsgiver:
CrayoNano AS.

Energiselskapet Buskerud

Oppdrag:
Vi har arbeidet med Energiselskapet Buskerud over flere år, og har bistått  med  Corporate Finance-tjenester gjennom bla. fusjoner, årlig verdivurdering, obligasjonslån, m.m.

Oppdragsgiver:
Energiselskapet Buskerud AS

Vardar

Oppdrag:
Tilrettelegging av notert obligasjonslån på NOK 500 mill, samt årlig verdivurdering av konsernet de siste 6 år.

Oppdragsgiver:
Vardar AS

Mosk Holding

Oppdrag:
Finansiell og strategisk rådgiving i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av salg av selskapet til Azets.

Oppdragsgiver:
Mosk Holding AS

Motpart:
Azets

Vanpee

Oppdrag:
Finansiell og strategisk rådgivning i ved forbereding og gjennomføring av salg av Vanpee AS og Vanpee AB.

Oppdragsgiver:
Calista Holding AS

Motpart:
Lagercrantz Group AB

K. Kværner

Oppdrag:
Forberedte og gjennomførte salg av K. Kværner AS til Stangeskovene, på  rådgivningsoppdrag fra aksjonærene.

Oppdragsgiver:
Aksjonærene i K. Kværner AS

Motpart:
Stangeskovene AS

Nordic Sales Group

Oppdrag:
Finansiell og strategisk rådgivning til eierne ved salg (M&A) av selskapet til Svenske Ferrosan (var på den tiden eid av Altor.)

Oppdragsgiver:
Selgende aksjonærer

Motpart:
Ferrosan Consumer Health (Altor AB)

Nordic Health

Oppdrag:
Finansiell rådgivning ved forberedelse og gjennomføring av salg (M&A) av Nordic Health AS.

Oppdragsgiver:
Aksjonærene i Nordic Health AS

Motpart:
Sana Pharma AS

Oslo Airport City

Oppdrag:
Rådgivning og bistand i utforming av en «masterplan» til Oslo Airport City over en treårsperiode, samt innhenting av ekstern kapital i samarbeid med Clarkson Platou.

Oppdragsgiver:
Gardermoen Utvikling AS

Basefarm

Oppdrag:
Finansiell rådgivning til Basefarm i forbindelse med salg(M&A) av selskapet til Schibsted.

Oppdragsgiver:
Basefarm AS

Motpart:
Schibsted ASA

Hunton Fiber

Oppdrag:
Løpende Corporate Finance bistand til Hunton Fiber AS og selskapets aksjonærer i tilknytning til salg av virksomhet (M&A), evaluering og gjennomføring av oppkjøp og evaluering av nye investeringsprosjekter.

Oppdragsgiver:
Hunton Fiber AS og Skog Holding AS

Raise

Oppdrag:
Strategisk rådgivning og bistand i tilknytning til kjøp  (M&A) av selskap.

Oppdragsgiver:
Raise Gruppen

Tine

Oppdrag:
Rådgivning og bistand til Tine og deres datterselskaper, herunder tilrettelegging for salg (M&A) av Diplom- Is, bistand knyttet til Fjordland’s kjøp av virksomhet, rådgivning i tilknytning til mulig reorganisering, m.m.

Oppdragsgiver:
Tine SA, Fjordland AS, Diplom-Is AS

Fjordland

Oppdrag:
Corporate finance bistand i tilknytning til kjøp av tre mindre selskaper.

Oppdragsgiver:
Fjordland AS

Watercircles

Oppdrag:
Finansiell og strategisk rådgivning som verdsettelse, kapitalstruktur og strategi.

Oppdragsgiver:
Watercircles Scandinavia

Norsk Luftambulanse

Oppdrag:
Forberedte og gjennomførte salg av Global Medical Support til danske SOS International på oppdrag fra Norsk Luftambulanse.

Oppdragsgiver:
Norsk Luftambulanse

Platekompaniet

Oppdrag:
Strategisk rådgivning ved bla. strategiutvikling og -implementering for å motvirke effekten av digitalisering. Bistand for å identifisere og forhandle frem avtaler med nye produktleverandører.

Oppdragsgiver:
Platekompaniet Holding AS

Codan

Oppdrag:
Finansiell og strategisk rådgivning som kapitalinnhenting, verdsettelse, strategi, m.m.

Oppdragsgiver:
White Label Insurance AS (nå en del av Codan forsikring)

Akershus Energi

Oppdrag:
Ulike finansielle og strategiske rådgivnings-oppdrag, over en lang tidsperiode.

Oppdragsgiver:
Akershus Energi AS

Sony Music

Oppdrag:
Finansiell og strategisk rådgivning som verdivurdering mellom eierne, og tilhørende bistand mht. mål og taktikk.

Oppdragsgiver:
Sony Music Norway AS

Grieg Shipbrokers

Oppdrag:
ProCorp var strategisk rådgiver for Grieg Shipbrokers KS.

Oppdragsgiver:
Grieg Shipbrokers KS.