UTVALGTE TRANSAKSJONER OG KUNDEOPPDRAG

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

 

Finansiell rådgivning i forbindelse med å etablere partnere til Water Linked.

 

Motpart:
Equinor og Investinor

Oppdragsgiver:
Water Linked AS

 

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

 

Finansiell rådgivning i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av salg.

 

Motpart:
Viken Skog Sa, Borregaard og Almenningssaga.

Oppdragsgiver:
RingAlm AS

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell rådgivning i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av salg.

 

Motpart:
Indutrade AB

Oppdragsgiver:
Noraks AS

 

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell rådgivning i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av salg.

 

Motpart:
Oris Dental AS

Oppdragsgiver:
Art in Dent Holding AS

 

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell rådgivning i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av salg.

 

Motpart:
KAMIC Group AB

Oppdragsgiver:
Imatech Holding AS

 

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell og strategisk rådgivning i utviklingen av Skangass over en 4 års periode; fra bygging av fabrikk, via utvikling og investering i distribusjon, til salg (M&A) av majoritetsandel i deler av virksomheten til finske Gasum Oy.

Motpart:
Gasum Oy

Oppdragsgiver:
Lyse Energi AS

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell og strategisk rådgiving i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av salg av selskapet til Svenske Lifco, alt i nært samarbeid med eier.

Motpart:
Lifco AB

Oppdragsgiver:
Aksjonærene i Nordesign AS

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell rådgivning i forbindelse med forbereding og gjennomføring av salg av selskapet i nært samarbeid med eier. Betydelig merverdier utover «forventet» verdi ble realisert.

Motpart:
Herkules Capital

Oppdragsgiver:
EIP Holding AS

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell og strategisk rådgivning i ved forbereding og gjennomføring av salg av Vanpee AS og Vanpee AB.

Motpart:
Lagercrantz Group AB

Oppdragsgivere:
Calista Holding AS

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Forberedte og gjennomførte salg av K. Kværner AS til Stangeskovene, på  rådgivningsoppdrag fra aksjonærene.

Motpart:
Stangeskovene AS

Oppdragsgivere:
Aksjonærene i K. Kværner AS

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell og strategisk rådgivning til eierne ved salg(M&A) av selskapet til Svenske Ferrosan(var på den tiden eid av Altor.)

Motpart:
Ferrosan Consumer Health (Altor AB)

Oppdragsgivere:
Selgende aksjonærer

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Rådgivning og bistand til Tine og deres datterselskaper, herunder tilrettelegging for salg (M&A) av Diplom- Is, bistand knyttet til Fjordland’s kjøp av virksomhet, rådgivning i tilknytning til mulig reorganisering, m.m.

Oppdragsgiver:
Tine SA, Fjordland AS, Diplom-Is AS

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Skreddersydd finansiell rådgivning  og bistand i forbindelse med oppkapitalisering av CrayoNano AS.

Oppdragsgiver:
CrayoNano AS

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Strategisk rådgivning ved bla. strategiutvikling og -implementering for å motvirke effekten av digitalisering. Bistand for å identifisere og forhandle frem avtaler med nye produktleverandører.

Oppdragsgiver:
Platekompaniet Holding AS

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell og strategisk rådgivning til eierne ved salg av selskapet.

Motpart:
Midsona AB

Oppdragsgiver:
Gründer og eiere

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell og strategisk rådgivning til eierne ved salg av selskapet.

Motpart:
Bringwell AB

Oppdragsgiver:
Gründer

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell og strategisk rådgivning til eierne ved salg av selskapet.

Motpart:
Vitae Lab AS

Oppdragsgiver:
VitOmega AS

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Introdusere og realisere ideen om hvorfor et samarbeid på tvers av markedskanal kan skape verdi for begge parter. Resultat: Samarbeid mellom The Body Shop og Apotek 1 kjeden

Oppdragsgiver:
Pocos Gruppen AS

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Bistand til Basefarm over mange år, herunder utarbeidelse av årlige verdsettelser, evaluering og gjennomføring av oppkjøp og til sist salg (M&A) av selskapet til oppkjøpsfondet Reiten & Co.

Motpart:
Reiten & Co

Oppdragsgivere:
Basefarm AS og Schibsted ASA

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Rådgivning i forbindelse med kjøp (M&A) av Isdalen; utarbeidelse av beslutningsmateriell til konsernledelsen i Tine S.A., samt deltakelse i forhandlinger og bistand i utarbeidelse av avtale mellom partene.

Motpart:
Isdalen  AS

Oppdragsgiver:
Diplom-is

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell rådgivning og bistand i forbindelse med kjøp (M&A) av Laguna Produkter AS; utarbeidelse av beslutningsmateriell til konsernledelsen i Tine S.A., samt deltakelse i forhandlinger og bistand i utarbeidelse av avtale mellom partene.

Oppdragsgiver:
Diplom-is

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Corporate Finance-tjenester som innhenting av ny egenkapital, bistand og rådgivning ved utarbeidelse av presentasjonsmateriale samt presentere selskapet for relevante investorer.

Oppdragsgiver:
NPP AS

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Løpende Corporate Finance bistand til Hunton Fiber AS og selskapets aksjonærer i tilknytning til salg av virksomhet (M&A), evaluering og gjennomføring av oppkjøp og evaluering av nye investeringsprosjekter.

Oppdragsgiver:
Hunton Fiber AS og Skog Holding AS

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Vi har arbeidet med Energiselskapet Buskerud over flere år, og har bistått  med  Corporate Finance-tjenester gjennom bla. fusjoner, årlig verdivurdering, obligasjonslån, m.m.

Oppdragsgiver:
Energiselskapet Buskerud AS

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell rådgivning til Basefarm og dets aksjonærer i forbindelse med salg(M&A) av selskapet til Schibsted.

Motpart:
Schibsted ASA

Oppdragsgivere:
Basefarm AS

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Forberedte og gjennomførte salg (M&A) av selskapet til Franzefoss, i nært samarbeid med eierne.

Motpart:
Franzefoss Gjenvinning

Oppdragsgivere:
Aksjonærene i Oxum Containerservice AS

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Rådgivning og bistand i utforming av en «masterplan» til Oslo Airport City over en treårsperiode, samt innhenting av ekstern kapital i samarbeid med Clarkson Platou.

Oppdragsgiver:
Gardermoen Utvikling AS

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell rådgivning ved forberedelse og gjennomføring av salg av Nordic Health AS.

Motpart:
Sana Pharma AS

Oppdragsgivere:
Aksjonærene i Nordic Health AS

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Strategisk rådgivning og bistand i tilknytning til kjøp  (M&A) av selskap.

Oppdragsgiver:
Raise Gruppen

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Corporate finance bistand i tilknytning til kjøp av tre mindre selskaper.

Oppdragsgiver:
Fjordland AS

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Forberedte og gjennomførte salg av Global Medical Support til danske SOS International på oppdrag fra Norsk Luftambulanse.

Oppdragsgivere:
Norsk Luftambulanse

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Tilrettelegging av notert obligasjonslån på NOK 500 mill, samt årlig verdivurdering av konsernet de siste 6 år.

Oppdragsgiver:
Vardar AS

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell og strategisk rådgivning som kapitalinnhenting, verdsettelse, strategi, m.m.

Oppdragsgiver:
White Label Insurance AS (nå en del av Codan forsikring)

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell og strategisk rådgivning som verdsettelse, kapitalstruktur og strategi.

Oppdragsgiver:
Watercircles Scandinavia

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Ulike finansielle og strategiske rådgivnings-oppdrag, over en lang tidsperiode.

Oppdragsgiver:
Akershus Energi AS

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Corporate finance tjenester relatert til kapitalinnhenting for selskapet.

Oppdragsgiver:
Styret

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell rådgivning og bistand i forbindelse med refinansiering av selskapet.

Oppdragsgiver:
Nikita Gruppen

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell og strategisk rådgivning som verdivurdering mellom eierne, og tilhørende bistand mht. mål og taktikk.

Oppdragsgiver:
Sony Music Norway AS

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell og strategisk rådgiving i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av salg av selskapet til Azets.

Motpart:
Azets

Oppdragsgivere:
Mosk Holding AS

ANDRE REFERANSER