Våre kunder er både store og små, norske og internasjonale, og dekker et bredt spekter av bransjer.

Fellesnevneren er at de representerer spennende utfordringer.

TRANSAKSJONER

ProCorp var finansiell rådgiver til Båthuset Slependen AS og deres aksjonærer ved salg av Båhuset Slependen AS til Norway Marine Supply AS

Motpart:
Norway Marine Sypply AS

Oppdragsgiver:
Båthuset Slependen AS

ProCorp var finansiell rådgiver til Skadevekk Holding AS og deres aksjonærer ved salg av aksjer i Skadevekk Holding til Cary Group

Motpart:
Cary Group

Oppdragsgiver:
Skadevekk Holding AS

ProCorp var finansiell rådgiver til Indental og deres aksjonærer

Motpart:
Triton AS / Unident AS

Oppdragsgiver:
Indental AS

ProCorp var finansiell rådgiver for Smedstuen AS ved salg av Smedstuen til Nyhamn AS

Motpart:
Nyhamn AS

Oppdragsgiver:
Smedstuen AS

ProCorp fungerte som eksklusiv finansiell rådgiver for 100 % av aksjonærene i AS Kellox i forbindelse med salget av Kellox til Peak Invest AS

Motpart:
Peak Invest AS

Oppdragsgiver:
AS Kellox

ProCorp var strategisk rådgiver for Åpent Bakeri AS

Oppdragsgiver:
Åpent Bakeri AS

ProCorp var finansiell rådgiver til selger, Care Companies AS, ved salg av Bergen Renhold AS, Bergen Renhold Øst AS og Bergen Vedlikeholds Partner AS til 4Service Gruppen AS

Motpart:
4Service Gruppen AS / Norvestor Equity

Oppdragsgiver:
Care Companies AS

ProCorp var finansiell rådgiver i Komplett ASA sitt kjøp av aksjer i Ironstone Holding AS

Motpart:
Ironstone Holding AS

Oppdragsgiver:
Komplett ASA

Salg Oxum Containerservice AS til Franzefoss Gjenvinning AS

Motpart:
Franzefoss Gjennvinning AS

Oppdragsgiver:
Oxum Containerservice AS

Salg NorDesign AS til Lifco AB

Motpart:
Lifco AB

Oppdragsgiver:
NorDesign AS

Blokkhandel

Motpart:
Herkules Capital

Oppdragsgiver:
EIP Holding AS

Salg av TeleComputing IS AS til Basefarm AS

Motpart:
TeleComputing IS AS

Oppdragsgiver:
Basefarm AS

Strategisk og finansiell rådgivning

Motpart:

Oppdragsgiver:
Gobi AS

Salg av Lunsj.no AS til Handelshuset Alimentum AS

Motpart:
Handelshuset Alimentum AS

Oppdragsgiver:
Lunsj.no AS

Private Placement

Motpart:
Equinor & Invevstinor

Oppdragsgiver:
Water Linked AS

Salg av Ringalm AS til Almenningsaga, Viken Skog og Borregaard

Motpart:
Almenningsaga, Viken Skog og Borregaard

Oppdragsgiver:
Ringalm AS

Salg av Moss Automation AS til KAMIC Group AB

Motpart:
KAMIC Group AB

Oppdragsgiver:
Moss Automation AS

Salg av Nortronic AS til Indutrade AB

Motpart:
Intrutrade AB

Oppdragsgiver:
Nortronic AS

Salg av Dentinor AS til Oris Dental AS

Motpart:
Oris Dental AS

Oppdragsgiver:
Dentinor AS

Fusjon mellom Flak AS, Palby Marine A/S & Nautec AB

Motpart:
Nautec AB

Oppdragsgiver:
Flak AS & Palby Marine A/S

Fiansiell rådgiver for Share Control AS

Motpart:

Oppdragsgiver:
Share Control AS

Salg av aksjepost til Viking Venture AS

Motpart:
Viking Venture AS

Oppdragsgiver:
Aksjonærer i KAS AS

Børsnotering på Euronext Growth

Motpart:

Oppdragsgiver:
Huddlestock Fintech AS

Finansiell rådgivning i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av salg.

 

 

Motpart:
KAMIC Group AB

Oppdragsgiver:
Imatech Holding AS

Finansiell rådgivning i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av salg.

 

 

Motpart:
Art in Dent AS

Oppdragsgiver:
Oris Dental Poroteket AS

Finansiell og strategisk rådgivning i utviklingen av Skangass over en 4 års periode; fra bygging av fabrikk, via utvikling og investering i distribusjon, til salg (M&A) av majoritetsandel i deler av virksomheten til finske Gasum Oy.

Motpart:
Gasum Oy

Oppdragsgiver:
Lyse Energi AS

Finansiell rådgivning i forbindelse med forbereding og gjennomføring av salg av selskapet i nært samarbeid med eier. Betydelig merverdier utover «forventet» verdi ble realisert.

Motpart:
Herkules Capital

Oppdragsgiver:
EIP Holding AS

Forberedte og gjennomførte salg (M&A) av selskapet til Franzefoss, i nært samarbeid med eierne.

Motpart:
Franzefoss Gjenvinning

Oppdragsgivere:
Aksjonærene i Oxum Containerservice AS

Finansiell og strategisk rådgivning til eierne ved salg av selskapet.

Motpart:
Midsona AB

Oppdragsgiver:
Gründer og eiere

Salg av kundeportefølje til Norges Energi

Motpart:
Norges Energi

Oppdragsgiver:
Shell Norge

Salg av Ementor Finland OY til KPY

Motpart:
KPY

Oppdragsgiver:
Ementor ASA

Salg Laguna Produkter AS til Diplom-Is AS

Motpart:
Laguna Produkter AS

Oppdragsgiver:
Diplom-IS AS

Corporate Finance-tjenester som innhenting av ny egenkapital, bistand og rådgivning ved utarbeidelse av presentasjonsmateriale samt presentere selskapet for relevante investorer.

Oppdragsgiver:
NPP AS

Finansiell og strategisk rådgivning til eierne ved salg av selskapet.

Motpart:
Bringwell AB

Oppdragsgiver:
Gründer

Finansiell og strategisk rådgivning til eierne ved salg av selskapet.

Motpart:
Vitae Lab AS

Oppdragsgiver:
VitOmega AS

Introdusere og realisere ideen om hvorfor et samarbeid på tvers av markedskanal kan skape verdi for begge parter. Resultat: Samarbeid mellom The Body Shop og Apotek 1 kjeden

Oppdragsgiver:
Pocos Gruppen AS

Rådgivning i forbindelse med kjøp (M&A) av Isdalen; utarbeidelse av beslutningsmateriell til konsernledelsen i Tine S.A., samt deltakelse i forhandlinger og bistand i utarbeidelse av avtale mellom partene.

Motpart:
Isdalen  AS

Oppdragsgiver:
Diplom-is

Bistand til Basefarm over mange år, herunder utarbeidelse av årlige verdsettelser, evaluering og gjennomføring av oppkjøp og til sist salg (M&A) av selskapet til oppkjøpsfondet Reiten & Co.

Motpart:
Reiten & Co

Oppdragsgivere:
Basefarm AS og Schibsted ASA

Skreddersydd finansiell rådgivning  og bistand i forbindelse med oppkapitalisering av CrayoNano AS.

Oppdragsgiver:
CrayoNano AS

Vi har arbeidet med Energiselskapet Buskerud over flere år, og har bistått  med  Corporate Finance-tjenester gjennom bla. fusjoner, årlig verdivurdering, obligasjonslån, m.m.

Oppdragsgiver:
Energiselskapet Buskerud AS

Tilrettelegging av notert obligasjonslån på NOK 500 mill, samt årlig verdivurdering av konsernet de siste 6 år.

Oppdragsgiver:
Vardar AS

Finansiell og strategisk rådgiving i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av salg av selskapet til Azets.

Motpart:
Azets

Oppdragsgivere:
Mosk Holding AS

Forberedte og gjennomførte salg av K. Kværner AS til Stangeskovene, på  rådgivningsoppdrag fra aksjonærene.

Motpart:
Stangeskovene AS

Oppdragsgivere:
Aksjonærene i K. Kværner AS

Finansiell og strategisk rådgivning i ved forbereding og gjennomføring av salg av Vanpee AS og Vanpee AB.

Motpart:
Lagercrantz Group AB

Oppdragsgivere:
Calista Holding AS

Finansiell og strategisk rådgivning til eierne ved salg(M&A) av selskapet til Svenske Ferrosan(var på den tiden eid av Altor.)

Motpart:
Ferrosan Consumer Health (Altor AB)

Oppdragsgivere:
Selgende aksjonærer

Finansiell rådgivning ved forberedelse og gjennomføring av salg (M&A) av Nordic Health AS.

Motpart:
Sana Pharma AS

Oppdragsgivere:
Aksjonærene i Nordic Health AS

Rådgivning og bistand i utforming av en «masterplan» til Oslo Airport City over en treårsperiode, samt innhenting av ekstern kapital i samarbeid med Clarkson Platou.

Oppdragsgiver:
Gardermoen Utvikling AS

Finansiell rådgivning til Basefarm i forbindelse med salg(M&A) av selskapet til Schibsted.

Motpart:
Schibsted ASA

Oppdragsgivere:
Basefarm AS

Løpende Corporate Finance bistand til Hunton Fiber AS og selskapets aksjonærer i tilknytning til salg av virksomhet (M&A), evaluering og gjennomføring av oppkjøp og evaluering av nye investeringsprosjekter.

Oppdragsgiver:
Hunton Fiber AS og Skog Holding AS

Strategisk rådgivning og bistand i tilknytning til kjøp  (M&A) av selskap.

Oppdragsgiver:
Raise Gruppen

Rådgivning og bistand til Tine og deres datterselskaper, herunder tilrettelegging for salg (M&A) av Diplom- Is, bistand knyttet til Fjordland’s kjøp av virksomhet, rådgivning i tilknytning til mulig reorganisering, m.m.

Oppdragsgiver:
Tine SA, Fjordland AS, Diplom-Is AS

Corporate finance bistand i tilknytning til kjøp av tre mindre selskaper.

Oppdragsgiver:
Fjordland AS

Finansiell og strategisk rådgivning som verdsettelse, kapitalstruktur og strategi.

Oppdragsgiver:
Watercircles Scandinavia

Corporate finance tjenester relatert til kapitalinnhenting for selskapet.

Oppdragsgiver:
Styret

Finansiell rådgivning og bistand i forbindelse med refinansiering av selskapet.

Oppdragsgiver:
Nikita Gruppen

Forberedte og gjennomførte salg av Global Medical Support til danske SOS International på oppdrag fra Norsk Luftambulanse.

Oppdragsgivere:
Norsk Luftambulanse

Strategisk rådgivning ved bla. strategiutvikling og -implementering for å motvirke effekten av digitalisering. Bistand for å identifisere og forhandle frem avtaler med nye produktleverandører.

Oppdragsgiver:
Platekompaniet Holding AS

Finansiell og strategisk rådgivning som kapitalinnhenting, verdsettelse, strategi, m.m.

Oppdragsgiver:
White Label Insurance AS (nå en del av Codan forsikring)

Ulike finansielle og strategiske rådgivnings-oppdrag, over en lang tidsperiode.

Oppdragsgiver:
Akershus Energi AS

Finansiell og strategisk rådgivning som verdivurdering mellom eierne, og tilhørende bistand mht. mål og taktikk.

Oppdragsgiver:
Sony Music Norway AS

ProCorp var strategisk rådgiver for Grieg Shipbrokers KS.

Oppdragsgiver:
Greig Shipbrokers KS