FORVALTE

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell og strategisk rådgivning i utviklingen av Skangass over en 4 års periode; fra bygging av fabrikk, via utvikling og investering i distribusjon, til salg (M&A) av majoritetsandel i deler av virksomheten til finske Gasum Oy.

Motpart:
Gasum Oy

Oppdragsgiver:
Lyse Energi AS

ERFARING
«Smi mens jernet er varmt»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Rådgivning i forbindelse med kjøp (M&A) av Isdalen; utarbeidelse av beslutningsmateriell til konsernledelsen i Tine S.A., samt deltakelse i forhandlinger og bistand i utarbeidelse av avtale mellom partene.

Motpart:
Isdalen  AS

Oppdragsgiver:
Diplom-is

ERFARING
«Vifter kan brukes til så mangt»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Bistand til Basefarm over mange år, herunder utarbeidelse av årlige verdsettelser, evaluering og gjennomføring av oppkjøp og til sist salg (M&A) av selskapet til oppkjøpsfondet Reiten & Co.

Motpart:
Reiten & Co

Oppdragsgivere:
Basefarm AS og Schibsted ASA

ERFARING:
«Aksjonærer og ansatte må dra i samme retning»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Vi har arbeidet med Energiselskapet Buskerud over flere år, og har bistått  med  Corporate Finance-tjenester gjennom bla. fusjoner, årlig verdivurdering, obligasjonslån, m.m.

Oppdragsgiver:
Energiselskapet Buskerud AS

ERFARING
«Selv store selskaper kan være lett på foten om prosessen er riktig»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Løpende Corporate Finance bistand til Hunton Fiber AS og selskapets aksjonærer i tilknytning til salg av virksomhet (M&A), evaluering og gjennomføring av oppkjøp og evaluering av nye investeringsprosjekter.

Oppdragsgiver:
Hunton Fiber AS og Skog Holding AS

ERFARING
«Bransjekunnskap er en nøkkel for å tilby god rådgivning»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Rådgivning og bistand til Tine og deres datterselskaper, herunder tilrettelegging for salg (M&A) av Diplom- Is, bistand knyttet til Fjordland’s kjøp av virksomhet, rådgivning i tilknytning til mulig reorganisering, m.m.

Oppdragsgiver:
Tine SA, Fjordland AS, Diplom-Is AS

ERFARING
«Betydningen av politisk forankring skal ikke undervurderes»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Strategisk rådgivning ved bla. strategiutvikling og -implementering for å motvirke effekten av digitalisering. Bistand for å identifisere og forhandle frem avtaler med nye produktleverandører.

Oppdragsgiver:
Platekompaniet Holding AS

ERFARING
«Positiv energi må vedlikeholdes»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell og strategisk rådgivning som kapitalinnhenting, verdsettelse, strategi, m.m.

Oppdragsgiver:
White Label Insurance AS (nå en del av Codan forsikring)

ERFARING
«Å være nyskapende er både spennende og noen ganger frustrerende… »

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell rådgivning og bistand i forbindelse med kjøp (M&A) av Laguna Produkter AS; utarbeidelse av beslutningsmateriell til konsernledelsen i Tine S.A., samt deltakelse i forhandlinger og bistand i utarbeidelse av avtale mellom partene.

Oppdragsgiver:
Diplom-is

ERFARING
«Der det er vilje er det vei»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Ulike finansielle og strategiske rådgivnings-oppdrag, over en lang tidsperiode.

Oppdragsgiver:
Akershus Energi AS

ERFARING
«Det er alltid flere veier til målet, og noen ganger må man forsøke flere for å finne den rette»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell og strategisk rådgivning som verdivurdering mellom eierne, og tilhørende bistand mht. mål og taktikk.

Oppdragsgiver:
Sony Music Norway AS

ERFARING
«Vær beredt på ulike scenario»