REALISERE

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell rådgivning i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av salg.

 

 

Motpart:
KAMIC Group AB

Oppdragsgiver:
Imatech Holding AS

ERFARING
«Man skal aldri undervurdere en god historie»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell og strategisk rådgivning i utviklingen av Skangass over en 4 års periode; fra bygging av fabrikk, via utvikling og investering i distribusjon, til salg (M&A) av majoritetsandel i deler av virksomheten til finske Gasum Oy.

Motpart:
Gasum Oy

Oppdragsgiver:
Lyse Energi AS

ERFARING
«Smi mens jernet er varmt»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Bistand til Basefarm over mange år, herunder utarbeidelse av årlige verdsettelser, evaluering og gjennomføring av oppkjøp og til sist salg (M&A) av selskapet til oppkjøpsfondet Reiten & Co.

Motpart:
Reiten & Co

Oppdragsgivere:
Basefarm AS og Schibsted ASA

ERFARING:
«Aksjonærer og ansatte må dra i samme retning»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell rådgivning i forbindelse med forbereding og gjennomføring av salg av selskapet i nært samarbeid med eier. Betydelig merverdier utover «forventet» verdi ble realisert.

Motpart:
Herkules Capital

Oppdragsgiver:
EIP Holding AS

ERFARING
«Det kan være mye følelser knyttet til salg av gründerselskaper»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Forberedte og gjennomførte salg (M&A) av selskapet til Franzefoss, i nært samarbeid med eierne.

Motpart:
Franzefoss Gjenvinning

Oppdragsgivere:
Aksjonærene i Oxum Containerservice AS

ERFARING:
«Driften av en virksomhet i etterkant av et salg må planlegges»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Vi har arbeidet med Energiselskapet Buskerud over flere år, og har bistått  med  Corporate Finance-tjenester gjennom bla. fusjoner, årlig verdivurdering, obligasjonslån, m.m.

Oppdragsgiver:
Energiselskapet Buskerud AS

ERFARING
«Selv store selskaper kan være lett på foten om prosessen er riktig»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell og strategisk rådgiving i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av salg av selskapet til Svenske Lifco, alt i nært samarbeid med eier.

Motpart:
Lifco AB

Oppdragsgiver:
Aksjonærene i Nordesign AS

ERFARING
«Å finne riktig kjøper kan være en tidkrevende prosess»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell og strategisk rådgivning til eierne ved salg av selskapet.

Motpart:
Midsona AB

Oppdragsgiver:
Gründer og eiere

ERFARING
«Når ting tar tid er tålmodighet og utholdenhet en dyd»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell og strategisk rådgivning til eierne ved salg av selskapet.

Motpart:
Bringwell AB

Oppdragsgiver:
Gründer

ERFARING
«Uvanlige forretningsmodeller er kun uvanlige frem til man forstår logikken»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell og strategisk rådgivning til eierne ved salg av selskapet.

Motpart:
Vitae Lab AS

Oppdragsgiver:
VitOmega AS

ERFARING
«Å identifisere profesjonelle kjøpere er avgjørende for å maksimere verdier»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Rådgivning og bistand til Tine og deres datterselskaper, herunder tilrettelegging for salg (M&A) av Diplom- Is, bistand knyttet til Fjordland’s kjøp av virksomhet, rådgivning i tilknytning til mulig reorganisering, m.m.

Oppdragsgiver:
Tine SA, Fjordland AS, Diplom-Is AS

ERFARING
«Betydningen av politisk forankring skal ikke undervurderes»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Løpende Corporate Finance bistand til Hunton Fiber AS og selskapets aksjonærer i tilknytning til salg av virksomhet (M&A), evaluering og gjennomføring av oppkjøp og evaluering av nye investeringsprosjekter.

Oppdragsgiver:
Hunton Fiber AS og Skog Holding AS

ERFARING
«Bransjekunnskap er en nøkkel for å tilby god rådgivning»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell og strategisk rådgiving i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av salg av selskapet til Azets.

Motpart:
Azets

Oppdragsgivere:
Mosk Holding AS

ERFARING:
«Planlegging er viktig»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Forberedte og gjennomførte salg av K. Kværner AS til Stangeskovene, på  rådgivningsoppdrag fra aksjonærene.

Motpart:
Stangeskovene AS

Oppdragsgivere:
Aksjonærene i K. Kværner AS

ERFARING:
«Det kan være tidkrevende å finne nye og riktige eiere»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell og strategisk rådgivning i ved forbereding og gjennomføring av salg av Vanpee AS og Vanpee AB.

Motpart:
Lagercrantz Group AB

Oppdragsgivere:
Calista Holding AS

ERFARING:
«Due Dilligence prosesser er krevende for gründere og som rådgiver er det viktig å være svært aktiv i prosessen»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell og strategisk rådgivning til eierne ved salg(M&A) av selskapet til Svenske Ferrosan(var på den tiden eid av Altor.)

Motpart:
Ferrosan Consumer Health (Altor AB)

Oppdragsgivere:
Selgende aksjonærer

ERFARING:
«Det kan ta tid å forstå og verdsette nye forretningsmodeller»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell rådgivning ved forberedelse og gjennomføring av salg (M&A) av Nordic Health AS.

Motpart:
Sana Pharma AS

Oppdragsgivere:
Aksjonærene i Nordic Health AS

ERFARING:
«   »

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell rådgivning til Basefarm i forbindelse med salg(M&A) av selskapet til Schibsted.

Motpart:
Schibsted ASA

Oppdragsgivere:
Basefarm AS

ERFARING:
«Aksjonærer og ansatte må dra i samme retning»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell og strategisk rådgivning som kapitalinnhenting, verdsettelse, strategi, m.m.

Oppdragsgiver:
White Label Insurance AS (nå en del av Codan forsikring)

ERFARING
«Å være nyskapende er både spennende og noen ganger frustrerende… »

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Ulike finansielle og strategiske rådgivnings-oppdrag, over en lang tidsperiode.

Oppdragsgiver:
Akershus Energi AS

ERFARING
«Det er alltid flere veier til målet, og noen ganger må man forsøke flere for å finne den rette»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Forberedte og gjennomførte salg av Global Medical Support til danske SOS International på oppdrag fra Norsk Luftambulanse.

Oppdragsgivere:
Norsk Luftambulanse

ERFARING:
«Forhandlinger krever grundige forberedelser»