SKAPE

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell og strategisk rådgivning i utviklingen av Skangass over en 4 års periode; fra bygging av fabrikk, via utvikling og investering i distribusjon, til salg (M&A) av majoritetsandel i deler av virksomheten til finske Gasum Oy.

Motpart:
Gasum Oy

Oppdragsgiver:
Lyse Energi AS

ERFARING
«Smi mens jernet er varmt»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Strategisk rådgivning ved bla. strategiutvikling og -implementering for å motvirke effekten av digitalisering. Bistand for å identifisere og forhandle frem avtaler med nye produktleverandører.

Oppdragsgiver:
Platekompaniet Holding AS

ERFARING
«Positiv energi må vedlikeholdes»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Corporate Finance-tjenester som innhenting av ny egenkapital, bistand og rådgivning ved utarbeidelse av presentasjonsmateriale samt presentere selskapet for relevante investorer.

Oppdragsgiver:
NPP AS

ERFARING
«Det er kombinasjonen av produkt og menneskene bak som tiltrekker investorer»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Introdusere og realisere ideen om hvorfor et samarbeid på tvers av markedskanal kan skape verdi for begge parter. Resultat: Samarbeid mellom The Body Shop og Apotek 1 kjeden

Oppdragsgiver:
Pocos Gruppen AS

ERFARING
«Nye muligheter finner den som leter der ingen andre gjør»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Skreddersydd finansiell rådgivning  og bistand i forbindelse med oppkapitalisering av CrayoNano AS.

Oppdragsgiver:
CrayoNano AS

ERFARING
«Å hente kapital til innovative teknologiselskaper kan være enkelt når timingen er riktig»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Rådgivning og bistand til Tine og deres datterselskaper, herunder tilrettelegging for salg (M&A) av Diplom- Is, bistand knyttet til Fjordland’s kjøp av virksomhet, rådgivning i tilknytning til mulig reorganisering, m.m.

Oppdragsgiver:
Tine SA, Fjordland AS, Diplom-Is AS

ERFARING
«Betydningen av politisk forankring skal ikke undervurderes»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Rådgivning og bistand i utforming av en «masterplan» til Oslo Airport City over en treårsperiode, samt innhenting av ekstern kapital i samarbeid med Clarkson Platou.

Oppdragsgiver:
Gardermoen Utvikling AS

ERFARING
«Energi og utholdenhet overvinner alt»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Vi har arbeidet med Energiselskapet Buskerud over flere år, og har bistått  med  Corporate Finance-tjenester gjennom bla. fusjoner, årlig verdivurdering, obligasjonslån, m.m.

Oppdragsgiver:
Energiselskapet Buskerud AS

ERFARING
«Selv store selskaper kan være lett på foten om prosessen er riktig»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Løpende Corporate Finance bistand til Hunton Fiber AS og selskapets aksjonærer i tilknytning til salg av virksomhet (M&A), evaluering og gjennomføring av oppkjøp og evaluering av nye investeringsprosjekter.

Oppdragsgiver:
Hunton Fiber AS og Skog Holding AS

ERFARING
«Bransjekunnskap er en nøkkel for å tilby god rådgivning»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Tilrettelegging av notert obligasjonslån på NOK 500 mill, samt årlig verdivurdering av konsernet de siste 6 år.

Oppdragsgiver:
Vardar AS

ERFARING
«Tenk kontroll over kontantstrømmene når du vurderer konsernstrukturer»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Strategisk rådgivning og bistand i tilknytning til kjøp  (M&A) av selskap.

Oppdragsgiver:
Raise Gruppen

ERFARING
«Den som intet våger…»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Corporate finance bistand i tilknytning til kjøp av tre mindre selskaper.

Oppdragsgiver:
Fjordland AS

ERFARING
«Sett en grense for forhandlingene i lys av alternativkostnad og -risiko»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell og strategisk rådgivning som verdsettelse, kapitalstruktur og strategi.

Oppdragsgiver:
Watercircles Scandinavia

ERFARING
«Å la eierne få innsikt i selskapets verdiskapning bidrar også til å skape tillit»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Corporate finance tjenester relatert til kapitalinnhenting for selskapet.

Oppdragsgiver:
Styret

ERFARING
«Industrielle investor er viktig for videreutviklingen av ny teknologi»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell rådgivning og bistand i forbindelse med refinansiering av selskapet.

Oppdragsgiver:
Nikita Gruppen

ERFARING
«Bankene er din venn når du ikke trenger dem, og motsatt…»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Ulike finansielle og strategiske rådgivnings-oppdrag, over en lang tidsperiode.

Oppdragsgiver:
Akershus Energi AS

ERFARING
«Det er alltid flere veier til målet, og noen ganger må man forsøke flere for å finne den rette»

SKAPE
FORVALTE
REALISERE

Finansiell og strategisk rådgivning som kapitalinnhenting, verdsettelse, strategi, m.m.

Oppdragsgiver:
White Label Insurance AS (nå en del av Codan forsikring)

ERFARING
«Å være nyskapende er både spennende og noen ganger frustrerende… »