TRANSAKSJONSRÅDGIVNING

Alle tjenestene vi tilbyr baserer seg på en forståelse av våre kunders behov og målsettinger.
ProCorp tilbyr et bredt spekter av
tjenester til små og mellomstore bedrifter:

SKAPE

Hvordan skape verdier?

Selv om det alltid er flere veier til det å skape verdier, er det vår erfaring at verdiskapning er et resultat av målrettet arbeid over tid, innsikt i hvordan «ting» fungerer, villighet til å gripe muligheter basert på en kvalifisert vurdering, evnen til å løfte blikket og unngå forretningsmessig «nærsynthet».

FORVALTE

Hva betyr det å forvalte verdier?

For oss betyr det to ting:
Å aldri akseptere at «godt nok» er nok. Selv de beste leter kontinuerlig etter områder som kan forbedres – og skape verdi.  Å ha et bevisst forhold til når man skal investere, beholde eller avhende, og gjennomføre forberedende tiltak for hvert av alternativene.

REALISERE

Hvordan sikre maksimal verdi ved realisering?

Gjennomføre forberedende tiltak. Dette er ofte undervurdert i Corporate Finance arbeidet med å maksimere verdiene til kunden. Det er mulig å oppnå 10-20% mer verdi enn «forventet» ved å gjennomføre realiseringen på riktig måte.

KJØP OG SALG AV SELSKAPER

 • Salg av selskaper

 • Kjøp av selskaper

 • Ledelsesinitierte oppkjøp

 • Generasjonsskifte

 • Aktivabaserte transaksjoner

RÅDGIVNING 

 • Finansiell og strategisk rådgivning

 • Industrielt partnerskap

 • Strategiutvikling

 • Søk og analyse oppkjøpskandidater

FINANSIERING

 • Egenkapital

 • Lånefinansiering

 • Rettede emisjoner

VERDIVURDERING

 • Verdivurdering innenfor de fleste industrier og segmenter

KAPITALSTRUKTUR

 • Refinansiering

 • Optimalisere bruk av gjeld og egenkapital

 • Optimalisere bruk av arbeidskapital

SELSKAPSSTRUKTUR

 • Selskapsdannelse

 • Endring av selskapsstruktur