En investeringsbank for SMB-markedet

ProCorp er en uavhengig investeringsbank basert i Oslo, med fokus på små og mellomstore bedrifter. Vi tilbyr strategisk og finansiell rådgivning for fusjoner, oppkjøp og kapitalinnhenting. Vi er partner for selskaper som ønsker å skape, forvalte og realisere verdier. 

ProCorp har konsesjon fra Finanstilsynet
våre Tjenester
Vi tilbyr et fullt spekter av transaksjonsrådgivning

Vi bistår bedrifter med strategisk og finansiell rådgivning, og utnytter en dyp forståelse av lokal markedsdynamikk for å navigere komplekse transaksjoner, for å sikre optimale resultater for alle involverte parter. Våre medarbeidere har erfaring med ledelse og operasjonelt arbeid på tvers av ulike bransjer i Norge og internasjonalt.

Vi setter sammen team tilpasset kundenes behov, bygget på et solid fundament av industriell, finansiell, og strategisk forståelse som sikrer en presis tilpasning til de unike situasjonene til hver virksomhet vi bistår.

 

Vi tilbyr rådgivningstjenester, der vi samkjører  finansielle mål og skreddersyr tilpassede løsninger. Våre rådgivere hjelper ambisiøse selskaper gjennom utfordringer for å oppnå deres mål.

Vi støtter og rådgir kunder i planlegging, strukturering, og gjennomføring av salg, fusjoner, og oppkjøp av selskaper, aksjer, eller eiendeler. Våre rådgivere gir verdifull innsikt om verdsettelse, transaksjonsstruktur, og strategiske forhandlinger gjennom hver fase, og sikrer en sømløs og fordelaktig transaksjonsprosess.

Vi bistår selskaper med kapitalinnhenting gjennom egenkapital, lånefinansiering, rettede emisjoner, eller andre tilpassede finansielle løsninger.

Vi tilbyr verdsettelsestjenester på tvers av ulike industrier og segmenter. Vi har solid erfaring med å vurdere selskaper basert på likviditets- og minoritetseierbegrensninger.

Vi hjelper med optimalisering av kapitalallokering av gjeld, egenkapital og arbeidskapital for å forbedre økonomiske resultater.

Om procorp

ProCorp ble etablert i 1992 som et alternativ til de store meglerhusene. Vi har konsesjon fra Finanstilsynet som verdipapirforetak. Sammen med våre erfarne rådgivere kan vi derfor tilby et bredt spekter av rådgivningstjenester til SMB-markedet. Vi har også knyttet til oss Grieg Project Finance AS, et selskap i et av Norges ledende skipsmeglerforetak Grieg gruppen. Dette gir oss et unikt tilbud innen shipping i tillegg til vår transaksjons- og rådgivningstjenester.

ProCorp Team

Tilknyttede Rådgivere

Roy Slettvold

Associated Senior Advisor

Sverre Angell-Hansen

Associated Senior Advisor

Torger Lien

Associated Senior Advisor

Arnt Ove Takvam

Associated Senior Advisor

Bernt Stilluf Karlsen

Associated Senior Advisor

Våre kunder

ProCorp fokuserer på å levere merverdi til våre kunder. Vi bistår en mangfoldig kundebase, som omfatter både store og mindre virksomheter, og strekker seg over norske og internasjonale markeder. Våre kunder opererer innen forskjellige industrielle, energi, og maritime sektorer, hver med sine krevende og spennende utfordringer.

Transaksjoner

  Noen eksempler på kunder vi har bistått

Hva kundene sier om ProCorp

I et lite, men raskt-voksende konsern som Åpent Bakeri er det viktig for oss å få hjelp fra rådgivere som forstår både oss som organisasjon, det vi driver med og finansmarkedet. Det fant vi i ProCorp.
Erlend Norhus
Styreleder
Da Komplett ASA skulle kjøpe aksjer i Ironstone AS, var det helt naturlig å velge ProCorp som rådgiver. De forstår handelsbransjen svært godt, og styrte prosessen med stødig hånd.
Jaan Ivar Semlitsch
Adm. Dir.

Kontakt oss